Heja Sverige. Vår statsminister går ut och gör gemensam sak med ett amerikanskt storföretag, och ...

Heja Sverige. Vår statsminister går ut och gör gemensam sak med ett amerikanskt storföretag, och hyllar dem för att de gör en rekordinvestering i sina egna datacenter, bokar upp resurser på vårt elnät, gör åverkan på natur och miljö – och ger dem sannolikt rabatt på elpriset för besväret. Investeringen kan summa summarum bli en kostnad för civilsamhället.

Allt för något som kallas för AI, och som ingen har definierat vad det är för något. Ett marknadsföringsbegrepp som kan betyda allt och inget. Just det, vi får några timmar i deras webbutbildning – troligen utan lärare – om deras egen proprietära “AI”, en webbutbildning som sannolikt redan ligger färdigproducerad. Tack för det Microsoft.

Söker journalister som kan problematisera detta…

Det här var mitt första utbrott. Ska fördjupa mig i respektive ämne på bloggen sedan.

Just det… det råkar vara ett storföretag som kritiserats starkt på senaste tiden för sina bristande säkerhetsrutiner… bland annat av Trafikverket, och släpper en dator med en funktion (Recall) som är som att bjuda cyberkriminella på buffé.