1. År 2020 sätter Microsoft som mål att nå negativa utsläpp år 2030. 2. De gasar på och kör i hel...

 1. År 2020 sätter Microsoft som mål att nå negativa utsläpp år 2030.
  2. De gasar på och kör i helt motsatt riktning från målet och ökar i stället sina utsläpp med mer än 30%.
  3. År 2024 handlar allt om att bygga ut och bygga nya datacenter.
  4. De accelerar alltså nu ännu snabbare bort från målet de satte.
  5. Idag frågar en journalist ”Är det möjligt att nå målet när ni expanderar så kraftigt inom datacenter?”
  6. Och får till svar ”I nuläget är det svårare än när vi satte det 2020. Men det är viktigare än någonsin att nå det, och det är vi fast beslutna att göra.”
  7. Ingen följdfråga på det.
  8. Ridå.