@carl Ja det var väldigt fint. Mitt favoritstycke: "I ett gott framtida samhälle måste två...

@carl Ja det var väldigt fint.

Mitt favoritstycke:

"I ett gott framtida samhälle måste två unika mänskliga egenskaper få fritt spelrum: originalitet och omhändertagande.

Originalitet är förmågan att skapa något nytt på vilket område det vara må. För det krävs det kunskap och fantasi, två resurser som inte uppmuntras i dag.

Men omhändertagandet är än viktigare.
Maskiner kan göra mycket men aldrig möta en människa. När maskiner blir billigare än människor hotar de att ersätta människor där människor är oumbärliga - i mötet öga mot öga. Det får inte ske i ett gott samhälle.

Naturen är också föremål för mänsklig
omtanke. Sa måste det vara mer än någonsin. Människan är ju själv ett stycke natur. Hon måste tillse att alla vi naturvarelser lever väl."

– Sven-Eric Liedman